در این شرایط اقتصاد ایران می توان گفت اگر همچنان بر سرکوب نرخ ارز تاکید شود چاره ای جز دوراهی رکود سنگین یا تورم سنگین…

آخرین اخبار
ادامه اخبار