طبق بررسی های پتروشیمی شازند، در بهترین شرایط ؛ نیاز بازار حدودا 5 تا 6 هزارتن دی اتیل هگزانول به صورت سالانه است که…

آخرین اخبار
ادامه اخبار