گفت و گوی «پتروتحلیل» با مدیربازرگانی خارجی شرکت تاپکو (شرکت بازرگانی پتروشیمی جم)؛

دلیلی برای عدم اعلام اورهال یا تعویض خطوط وجود ندارد، شرکت های پتروشیمی می توانند برنامه ریزی کرده و در وب سایت شرکت،…

آخرین اخبار
ادامه اخبار