نامشخص بودن ترکیب اقتصادی هیات دولت، کمبود نقدینگی و ضعف بازارهای جهانی سبب شد ؛

به گفته کارشناسان بازار پتروشیمی، کمبود نقدینگی در بازار محصولات پتروشیمی از دلایل مهم، بی رونقی این بازار است. از سوی…

آخرین اخبار
ادامه اخبار