با نزدیک شدن قیمت های جهانی نفت خام به ۶۰ دلار در هر تن؛

بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که با نزدیک شدن قیمت های جهانی نفت خام به ۶۰ دلار به ازاء هر بشکه، تولید نفت شیل…

آخرین اخبار
ادامه اخبار