کد خبر 21097

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر قیمت بازار تغییر نسبت به روزگذشته
متانول(بورس انرژی) شیراز ۷۱۸ ۴۴- ۸۰۰۸۸۰ ۰،تحویل شیراز

۰،(تحویل تهران)

جوش شیرین شیراز ۱۱۹۵ ۰ ۱۵۰۰۱۵۶۰ ۰،(حواله- شیراز)

۰،(تحویل تهران)

منومر وینیل استات(VAM) شازند ۳۵۲۰ ۲۲۴- - -
اوره پریل خراسان ۸۸۷ ۴۵- - -
آمونیاک(مایع) خراسان ۱۲۱۷ ۱۶- - -
کربنات سدیم سبک شیراز ۶۵۳ ۱۵- ۷۴۰ ۰(حواله)
کربنات‌سدیم‌سنگین شیراز ۶۸۸ ۱۷- ۷۶۰ ۰
اسید استیک فن آوران ۱۲۲۶ ۴۸- ۱۴۲۰ ۰(حواله)
سود کاستیک بندرامام ۳۸۳ ۱۴- ۴۵۵ ۰(حواله)
دی اتیل هگزانول شازند ۲۹۴۴ ۱۴۰- - -
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار